De Jeugd gaat weer trainen vanaf woensdag 29 april aanstaande onder voorbehoud goedkeuring Gemeente Laren.

26 april 2020


Na aanleiding van de kabinetsaankondiging vorige week dat de Jeugd weer mag gaan tennissen hebben wij afgelopen vrijdag een aanbeveling van de NOC*NSF en de KNLTB ontvangen in de vorm van een protocol, richtlijnen en stappenplan. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid van de uitvoering en handhaving in zijn geheel bij het bestuur van, in dit geval, de LLTC gelegd. Sinds woensdag jl. zijn wij in gesprek met onze baancommissaris Leo Visser en de tennisacademie in hoeverre wij in staat zijn het tennis voor onze jeugdleden te organiseren binnen de gestelde richtlijnen. De uitkomst van dit overleg hebben wij vast gelegd in een toetsingsformulier dat gisteren, zaterdag, richting de Gemeente is gestuurd. De Gemeente bepaalt uiteindelijk of het park open mag. De wijze van handhaving is hierbij de belangrijkste toets.

Samengevat worden dit de spelregels :

 1. Betreding van het park door volwassenen is ‘verboden’.

 2. We beginnen met de tennislessen vanaf woensdag 29 april as. (onder voorbehoud goedkeuring Gemeente Laren).

 1. We werken met een Corona coördinator op het park. Chantal, Ewa en Miro zullen deze taak op zich nemen en in dienstrooster aanwezig zijn tijdens de trainingsuren. Zij hebben de verantwoordelijkheid tot handhaving van de Corona richtlijnen op het park. Uiteraard blijft onze groundsman Richard Suijk verantwoordelijk voor de algemene zaken op het park.

 2. Vanaf woensdag 29 april zullen de trainingen voor de jeugd t/m 12 en 13-18 starten.

 3. Jeugd t/m 12 met max. 6 spelers op één baan

 4. Jeugd 13-18 met maximaal 4 spelers op één baan.

 5. Kinderen worden verwacht op eigen gelegenheid

  naar de club te komen en niet eerder dan 5-10 min. voorafgaand aan de les aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan graag een ‘kiss & drive’ aanpak door ouders/begeleiders. Elke uur zal de coördinator bij de toegangspoort staan om de uitgaande en ingaande stroom logistiek gezien zo goed mogelijk te begeleiden. Nogmaals benadrukken we dat ouders/begeleiders, helaas, niet welkom zijn op het park. Graag uw begrip en medewerking.

 6. Op het park werken we aan een éénrichtingsverkeer om te zorgen dat de 1.5 m afstand bij de groep 13-18 gewaarborgd is.

 1. Op de baan zijn de leraren verantwoordelijk voor de handhaving. De leraren zullen er op toe zien dat de groep op gepaste afstand van elkaar de baan op en af gaat.

 2. De leraren hebben van de KNLTB eigen richtlijnen ontvangen. Zij zijn zich hiervan bewust en zullen dit naleven.

 3. Het clubhuis en toiletgroep is en blijft dicht. De jeugdleden worden geadviseerd voorafgaand thuis naar het toilet te gaan en de Corona hygiëne adviezen te volgen.

 4. Handhaving van de richtlijnen zijn op de minibaantjes, gegeven de ligging, ondoenlijk en deze blijven daarom gesloten. Ook de tennis oefenmuur blijft dicht.

Middels het opstarten van de lessen zullen we ongeveer 300 jeugdleden weer de mogelijkheid geven om te starten met hun favoriete sport. Helaas is het te kort dag om het ‘vrij’ spelen van onze jeugd op een verantwoordelijke manier te faciliteren zodat de veiligheid van Uw kind is gewaarborgd. Belangrijk vinden wij, als stap 1, de lessen zo snel mogelijk op te starten en hierbij tijd en ervaring op te doen hoe de maatregelen nageleefd worden. Als stap 2 zien wij de organisatie van ’vrijspeel blokken’ in het weekend. Dit zou dan half mei moeten gaan aanvangen. Hier zijn

vrijwilligers nodig die bij de handhaving kunnen ondersteunen. Indien U bereid bent een blok van 3 uur in het weekend te begeleiden, laat dit dan weten via email [email protected]. Op basis van de getoonde vrijwilligheid zullen we dan begin mei besluiten of we stap 2 willen invoeren.

We zijn blij dat er door onze jeugd weer getennist mag gaan worden. Nog wel onder voorbehoud goedkeuring Gemeente. Wij zullen dinsdag 28 april u de uitkomst van de Gemeente beslissing communiceren. We doen de opening voor de jeugd in twee stappen zodat straks alle jeugd weer in actie kan komen. Laten we hopen dat dit een opmaat is naar totale opening van het park zodat we met elkaar nog een groot gedeelte van het seizoen kunnen gaan genieten van onze vereniging,

Met vriendelijke groet
Ewald Frénay
Voorzitter ([email protected])

Nieuwscategorieën