Gezocht: Jeugdcommissie!

09 mei 2022


Beste ouders/verzorgers van onze jeugdleden,  

ter ondersteuning van onze activiteiten voor de jeugd zoeken wij een Jeugdcommissie. Een viertal ouders/verzorgers van onze jeugd die samen met onze coördinator Jeugd, Dany Felten, een meer structurele invulling wil geven aan het jeugdbeleid op de LLTC.  

Ook binnen de jeugd zien we een toestroom aan nieuwe leden die we aan onze club willen blijven binden met de juiste training – en competitie indeling (samen met de leraren), samenstellen van een commissie die het Laren Open Jeugd toernooi willen organiseren, organisatie van gezellige sportieve activiteiten voor de rood -, oranje -, groen – en gele tennisjeugd etc.. Zo maar een greep uit de verschillende op te pakken activiteiten door een Jeugdcommissie.

Als bestuur zijn we met onze eigen kinderen een generatie verder en hebben wij minder contact met ouders/verzorgers van onze jeugd. Veel enthousiasme zien we op de zondagochtend wanneer onze jongste jeugd begeleid wordt op de baan. Dit enthousiasme zoeken we voor de jeugdcommissie. Velen van jullie kennen elkaar van het schoolplein en hoe leuk is het om met elkaar voor 2-3 jaar een commissie te vormen en je eigen - en andere kinderen enthousiast te laten blijven voor de tennissport en hen een leuke tijd op de LLTC te geven?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over bijvoorbeeld tijdsbesteding neem dan contact op met Dany Felten (email: [email protected] of mobile 06 462 812 87). 

Met vriendelijke groet, Ewald Frenay Voorzitter   

Nieuwscategorieën