Indeling wintertraining

30 september 2020


Indeling Wintertrainingen LLTC 2020 - 2021

 

Vanaf maandag 5 oktober starten we met de wintertrainingen. Als uw of uw kind zich heeft opgegeven voor de wintertraining kunt u in bijgevoegd schema zien wanneer de training is. Het betreft een voorlopige indeling. De eerste 2 lesweken zullen door de trainers worden gebruikt om te bekijken of de groepen goed zijn samengesteld. Er kunnen in deze periode dus nog wijzigingen plaatsvinden. 

 

We hebben onze uiterste best gedaan om uw kind in te delen op je voorkeurstijd. Als uw kind echt niet kan op de aangegeven tijd kunt u dat melden door een mail te sturen naar [email protected] . De trainers zullen in dit geval kijken of er een andere trainingstijd mogelijk is. 

Bijgevoegd vindt u het trainingsschema. Het schema is ook terug te vinden op de website van LLTC en op de club app.

 

COVID maatregelen

Wij willen jullie op de hoogte stellen dat er in Sprokkelenburg ook maatregelen genomen zijn om Covid verspreiding te voorkomen. Tevens heeft de leverancier van het verwarmings/ventilatie systeem aangegeven dat er geen mogelijkheid tot overdracht  van besmetting bestaat daar het hier gaat om straalverwarming i.p.v. luchtverwarming.

We verzoeken jullie de onderstaande regels van Sprokkelenburg duidelijk met uw kind(eren) door te nemen:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • U komt niet tennissen als u of een van uw huisgenoten tekenen van Corona heeft of de laatste 10 dagen heeft gehad!
 • Bij binnenkomst staat op de statafel desinfectie-middel om uw handen schoon te maken.    
 • U houdt de 1,5 meter afstand regel in acht. Let daar vooral bij binnenkomst en het wisselen op!!
 • U draagt uw eigen mondkapje als u niet zit en ook als u náár en van de baan gaat. De gang is wat smal om 1,5 meter veilig aan te kunnen houden. Dit geldt voor senioren en junioren vanaf 13 jaar !!
 • Loop in de gangen zo veel mogelijk rechts en achter elkaar
 • U gaat direct op het eerste belsignaal vegen en de (eventueel) anderen personen verlaten dan de hal. Op het 2e signaal gaan de volgende tennissers gezamenlijk de baan op.·      Probeer steeds die 1,5 meter in acht te nemen ook in de lounge. Daar zullen minder tafels en stoelen staan.
 • Zeker jeugd; kom niet te vroeg en na trainingen meteen weer naar buiten.
 • Er is geen mogelijkheid voor de ouders om te kijken. Kinderen die gebracht en gehaald worden, moeten bij de ingang afgezet worden
 • De kinderen van de rode groepen worden bij de ingang door de trainer opgehaald·      Tevens worden de rode kinderen aan het eind van de les weer naar de uitgang gebracht. De trainer begint daarna meteen aan zijn volgende les , houdt hier dus rekening mee met het ophalen van de kinderen, zodat ze niet alleen bij de uitgang staan.
 •  
 • Mochten er kinderen / leden zich niet aan de regels houden, zijn de trainers gemachtigd diegenen te verzoeken uit de les te gaan  

 

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail aan [email protected] . Laten we er met elkaar een gezond en sportief winterseizoen van maken !

Graag tot ziens op de baan!

 Timo, Ramon, Andoni en Giordy

 

UPDATE 1 OKTOBER 2020

 

Hierbij willen we jullie infomeren over de volgende aanvullende Covid maatregelen voor de Sprokkelenburg:

 • De lounge is bij nader inzien, toch gesloten
 • Dat betekent geen mogelijkheid om wat te drinken of te blijven zitten na de les of tennis.
 • Iedereen moet meteen de hal verlaten
 • Belangrijk: men mag max 2 min. Voor aanvang les de hal binnenkomen om meteen naar de baan te gaan
 • Men mag niet in het halletje binnen of in lounge gedeelte wachten.  

 

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Winterindeling 29092020.xls

Nieuwscategorieën