Jaarafsluiting 2022...

21 december 2022


Het bestuur wenst U een gezellig Kerstfeest en een Gezond 2023!

Als tennisvereniging kunnen we terugkijken op een geslaagd tennisseizoen. Van eind maart tot ver in november hebben we dit jaar de gelegenheid gehad om onze favoriete sport te kunnen beoefenen. Met familie, vrienden, om te trainen, in competitie- of toernooi verband ; altijd wel een mogelijkheid om op de baan te staan.

De club bloeit van enthousiasme, heeft dit jaar 10% meer leden mogen begroeten waarbij we nu op de 1092 leden staan met een gezonde spreiding qua leeftijdsopbouw.

Dank dit jaar is wederom verschuldigd aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen met het realiseren van de vele activiteiten op de club.

Als bestuur vinden wij dat na 4 jaren met plezier bijgedragen te kunnen hebben aan de toekomst van de LLTC, wij graag een nieuwe club enthousiaste mensen, een nieuwe generatie leden (met jonge kinderen) de gelegenheid willen geven om de LLTC de komende jaren verder te ontwikkelen.

We hebben Cazijn Langerer bereid gevonden vanaf het komende seizoen de voorzitterskamer te willen overnemen. Samen met Melle Franken, Nadine Henselijn, Jeroen Jongsma en Tim Kayen wil Cazijn het komende bestuur gaan vormen. Uiteraard na instemming ALV die gehouden zal worden in april 2023.

Rest ons U een gezellig kerstfeest te wensen en voor 2023 een zeer sportief en gezond jaar!  

Namens het bestuur,

Ewald Frenay Voorzitter 

Nieuwscategorieën