Officieel de laatste week van het seizoen!

29 november 2020


Officieel de laatste week van het seizoen!

Beste Leden,

Officieel is dit de laatste week van het tennisseizoen 2020.

Een tennisseizoen dat de boeken in zal gaan als het Corona seizoen. We hebben een paar weken dit jaar gebruik kunnen maken van al onze faciliteiten, maar het merendeel van het seizoen waren we gedwongen onder ‘covid’ maatregelen te spelen. Een compliment aan al onze leden voor de wijze waarop we hier met elkaar zijn omgegaan. 

Onze groundsman Richard heeft, in samenwerking met Leo, ons park in topconditie gehouden, zodat wanneer we mochten spelen we ook konden spelen. Blij zijn we met de toewijding van beide heren aan ons park. Onze leraren hebben al hun geplande weken les kunnen geven dit seizoen. Onze club wordt gekenmerkt door de vele uren les die gegeven wordt aan zowel junioren als senioren, en gelukkig  voor alle partijen hebben we het programma dit seizoen volgens plan kunnen draaien. Wij bedanken ook Ewa, Chantal en Miro voor het verzorgen van de horeca die beperkt open was.

Ondanks alle Covid beperkingen zijn we als bestuur doorgegaan met de benodigde acties om de club door dit lastige jaar heen te loodsen en voor te bereiden op het tennisseizoen 2021:

  1. Aan het begin van het seizoen is de centrale verwarming vervangen in het clubhuis.
  2. De ‘traditionele’ verlichting van baan 1 tot en met 7 is inmiddels vervangen door LED verlichting. Deze investering wordt voor 66% gesubsidieerd door de landelijke en lokale overheid. Dit betekent dat alle banen nu over LED verlichting beschikken.
  3. Een programma ‘klein onderhoud’ park/clubhuis is opgesteld, en deze werkzaamheden zullen in de komende winter worden uitgevoerd. Ook het noodzakelijke jaarlijks onderhoud aan de tennisbanen zal tijdens de wintermaanden gefaseerd worden uitgevoerd. 
  4. Het aflopende contract met de Tennisacademie is met drie jaar verlengd tot en met het tennisseizoen 2023, waarbij onduidelijkheden in de huidige contracten zijn opgehelderd en nieuwe afspraken over tarieven zijn overeengekomen.
  5. We willen de jeugd enthousiast houden voor het tennisspelletje. In samenspraak met de Tennisacademie zal de jeugd die deelneemt aan de voorjaarscompetitie een 19-weekse trainingscyclus worden aangeboden, die de club ook komend jaar met een beperkte bijdrage zal faciliteren. Ouders zijn vrij om hun kind eventueel alleen de eerste helft van de cyclus voor de zomer te laten volgen. De tennisacademie zal ouders hier verder over informeren. Het beleid ten aanzien van jeugdcompetitie is terug te vinden op de website van de LLTC.
  6. Daar waar wij een mogelijkheid zagen hebben wij relevante COVID subsidies aangevraagd. Sommige zijn afgewezen maar bijvoorbeeld de subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten is goedgekeurd. Deze subsidie was speciaal voor amateursportverenigingen in het leven geroepen. Tijdens de ALV zullen wij hier verder verslag van doen.
  7. Onlangs is de Wet Aansprakelijkheid Bestuurders uitgebreid naar besturen van verenigingen en stichtingen, zijnde niet-commerciële instellingen. Voor ons als bestuur een reden om onze huidige statuten tegen het licht te houden en om extern advies te vragen of een aanpassing noodzakelijk is. Mocht dit zo zijn, dan zullen we dit voorleggen aan de ALV.
  8. De activiteitenkalender voor het nieuwe tennisseizoen 2021 is in ‘potlood’ zo goed als klaar. Ook het komend jaar zullen we een beroep gaan doen op de competitieteams om samen een avond- of weekendactiviteit te gaan organiseren voor de leden van de club. 
  9. Het eerder aangekondigde haalbaarheidsonderzoek Padel is in volle gang. Hier zijn verkennende gesprekken gevoerd met de LMHC en de Gemeente. In de ALV in het voorjaar 2021 zullen wij U een update geven. Een eventuele investering in Padel en de financiering hiervan zullen te allen tijde een ALV instemming moeten hebben.
Ook wij zijn een club voor leden, door leden.

Zonder vrijwilligers kunnen we nooit zo'n gezellige en actieve club zijn als we zijn en willen blijven.

Met Dany voor de jeugd en Henriette, Nadine en Willemijn als competitieleiders hebben we een aantal fantastische vrijwilligers. Ook grote dank aan de competitieteams die afgelopen jaar leiding hebben genomen over een activiteit.

Ondanks deze hulp blijft het legertje vrijwilligers ‘dun’ op de club en hier hebben we jouw hulp bij nodig! Dit is natuurlijk niet alleen een uitdaging op de LLTC maar herkenbaar bij veel verenigingen. We zijn allemaal druk, hebben een baan, jonge kinderen, veel andere activiteiten of het gevoel al veel voor de club gedaan te hebben. Toch willen wij hier een oproep doen om U aan te melden als vrijwilliger. Veel handen maken licht werk! Juist veel mensen die samen verantwoording nemen voor een klein stukje clubactiviteit maakt het haalbaar en overzichtelijk voor iedereen en draagt bij aan de gezellige sfeer die wij hebben.  Klik hier voor een eerste indruk van activiteiten die zonder hulp niet plaats kunnen vinden. Meld U aan bij Judith ([email protected]).  

De grootste rol (en dus uitdaging) op dit moment is de invulling van de rol van Coördinator Evenementen & Toernooien. Deze rol zal zorgen dat de activiteitenkalender ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden door de vele vrijwilligers die zich aan gaan melden. De coordinator is het aanspreekpunt voor iedereen, inclusief competitieteams die de activiteiten organiseren. Interesse in deze functie? Voor meer informatie gaarne contact zoeken met Judith.
We staan aan de vooravond van de donkere dagen van December. Corona zal ons dwingen zowel Sinterklaas als Kerst en Oud en Nieuw door te brengen met een beperkte kring van geliefden. Wij wensen U heel veel gezelligheid, warmte en genegenheid met elkaar. 
Namens het bestuur,
 
Ewald Frenay
Voorzitter
 

 

Nieuwscategorieën