Verslag ALV van donderdag 10 maart 2022.

20 maart 2022


 Verslag ALV donderdag 10 maart jl.

De ALV wordt jaarlijks aan het begin van een nieuw seizoen gehouden waar het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid en de ALV instemming vraagt voor mogelijke veranderingen waarvan zij denkt dat dit de LLTC ten goede komt.

Het plezier van sporten, samen en altijd dichtbij!

Hier staan we als LLTC voor, we hebben passie voor tennis maar zijn meer!. We zijn een ontmoetingsplek waar jong en oud samen komen. Een club die toegankelijk is voor iedereen en waar ‘voor leden en door leden’ centraal staat. Leden voelen zich thuis. De LLTC wordt gekenmerkt door de organisatie van een groot aantal, gezellige evenementen die goed bezocht worden en waar leden, leden ontmoeten. We doen het samen.

Het park, de banen, horeca & clubhuis en trainers.

Het fundament van de LLTC staat op deze pilaren.  We zijn bijzonder blij met Richard Suijk als onze groundsman. Het park en de banen worden door Richard dagelijks onderhouden waarbij ook de KNLTB een blijk van waardering heeft gegeven. Het clubhuis heeft het afgelopen jaar een kleine ‘facelift’ ondergaan hetgeen de gezelligheid en toegankelijkheid ten goede is gekomen. Daarnaast zijn we onder leiding van Esther Berends met een nieuw horeca aanpak het vorige seizoen van start gegaan. Service en kwaliteit staan bij Esther en Ewa hoog in het vaandel. Al jaren hebben we een nauwe en goede samenwerking met onze 4 trainers : Giordy, Andoni, Ramon en Timo. Op de LLTC wordt 200 uur tennisles per week gegeven. De vraag neer tennisles is groter dan de vier leraren kunnen geven. Vandaar dat er per seizoen extra trainers door de Tennisacademie wordt ingezet.

De LLTC behoort met meer dan 1000 leden tot de top 3 clubs in t Gooi.

Dit jaar zijn we wederom door de grens van 1000 leden gegaan. Groeien in ledenbestand is vandaag de dag als tennisclub uniek. Lokale omringende tennisverenigingen zien een daling van leden. Wij zien met name in de groep 35-55 jaar en 13-17 jaar een aanwas van leden.

De financiële situatie van de LLTC is ‘gezond’ maar toch een contributie verhoging voor senioren A.

Als penningmeester heeft Geert in de vergadering uiteengezet hoe de LLTC er financieel voorstaat. De zeer positieve kaspositie wordt met name bepaald door de ontvangen subsidies voor Padel, All Weather banen, aanleg zonnepanelen en de zogenaamde NOW subsidie. Vooruitkijkend hebben we gemeend de vergadering een voorstel tot contributieverhoging van 5% voor Senioren A te laten goedkeuren. In verhouding tot omringende tennisvereniging blijft dit lidmaatschap nog steeds goedkoper. Voor overige leden (junioren, senioren B etc) blijft de contributie ongewijzigd. Onderbouwing van de verhoging ligt in hogere energiekosten, hogere loonkosten (met name ook door de aanstelling van Esther als verenigingsmanager) en hogere aanschafkosten gravel. Het voorstel heeft instemming van de vergadering gekregen. Inmiddels is de contributie incasso aangeboden aan de verschillende bankinstellingen. De kascommissie gevormd door Nils Unger en Houdijn Beekman gaven in hun verslag complimenten aan het bestuur voor de gevoerde financiële huishouding.

Aanleg Padel in de wachtkamer hangende de bewaarprocedure.

De LLTC is voornemens om 4 padelbanen aan te leggen op het zogenaamde inloopveldje aan de Eemnesserweg. De gemeente heeft de vergunning tot aanleg afgegeven en wordt nu door direct betrokkenen in een bezwaarcommisie uitgenodigd te verantwoorden waarom deze vergunning is verleend daar de betrokkenen zich zorgen maken over mogelijk geluids- en lichtoverlast. De verwachting is dat de bezwaarcommissie eind april zal bijeenkomen. Samen met het projectteam, gevormd door Toine van Doremalen, Sophie Vos en Jacqueline Mol, wachten we het proces in vertrouwen af.

Project All Weather op plan en overweging is baan 1 tot en met 5 te vervangen met TopClay. Het AW projectteam onder leiding van Eric Joost Ernst en Duncan Goelst hebben mede namens Richard en Ramon een aanbeveling gedaan om voor TopClay als All Weather baansoort te kiezen. Deze baansoort vertoont grote (speel) gelijkenissen met gravel. Een tapijt onderlaag met hierover heen een fijnmazigere gravelsoort. Tijdens de offerte besprekingen werd het duidelijk dat het gelijktijdig aanleggen van meerdere banen veel schaalvoordelen zal opleveren. Met de wetenschap dat binnen 2 jaar baan 2 en 3 groot onderhoud benodigd, heeft het bestuur besloten een vervanging van baan 1 tot en met 5 in overweging te willen nemen. Finaal besluit zal via een BALV genomen moeten worden. Speelklaar denken we aan half oktober aanstaande zodat we de winter van 22-23 kunnen doorspelen.

Jeanette Winters neemt naar 22 jaar afscheid!

Als lid van verdienste heeft Jeanette Winters 22 jaar lang de verantwoordelijkheid genomen om de ledenadministratie in goede banen te leiden. Het op tijd in – en uitschrijven van (nieuwe -) leden bij de KNLTB ; Zorgdragen voor het versturen van de contributienota’s en het opvolgen van de betalingen. Bij een club van 1000 leden en een jaarlijks verloop van 10% geen kleine verantwoordelijkheid. Als leden van de LLTC zijn we Jeanette grote dank verschuldigd voor haar toewijding aan de LLTC. Al sinds Januari jl is Jeanette haar taken aan het overdragen aan Esther die de ledenadministratie als onderdeel van haar rol als verenigingsmanager heeft overgenomen.

Brasserie & Bar Mauve nieuwe baansponsor.

Vanaf half april zal Brasserie & Bar Mauve gevestigd aan de Brink als nieuwe baansponsor te zien zijn op Baan 6 en 7. We zijn blij met deze steun en danken Ron Wieten en Hans Scheepers voor hun support aan de LLTC.  

Met vriendelijk groet, Judith Gerritsen Secretaris 

Nieuwscategorieën