Bestuur en Commissies

De vereniging de Larense Lawn Tennis Club is op 10 mei 1930 opgericht en telt nu ruim 960 actieve leden waaronder 370 jeugdleden. De verenigingsstructuur van de LLTC omvat een beleidsvormend en uitvoerend bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering, die minstens eenmaal per jaar wordt gehouden. Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies, die verantwoording afleggen aan het bestuur. Dit alles is geregeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, welke verkrijgbaar zijn bij het secretariaat.

Stichting Sport Laren Blaricum (SSLB).
​Deze stichting werd in 1971 opgericht ter vervanging van de N.V. Sportvereniging Laren Blaricum als overkoepelende organisatie van de Larense Lawn Tennis Club (LLTC) en de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC). De stichting behartigt de belangen met betrekking tot het gemeenschappelijk gebruik van het totale sportcomplex. De SSLB is de erfpachthouder. De LLTC en de LMHC beheren hun eigen activa. Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter en secretaris/ penningmeester alsmede de voorzitters van de LLTC en de LMHC. 
 

BESTUUR

Ewald Frénay
Voorzitter 
[email protected]    
Geert van Iwaarden
Penningmeester
[email protected]    
Judith Gerritsen
Secretaris
 
 

COMMISSIES

Bij de LLTC zijn er veel leden betrokken bij het reilen en zeilen van de club.
Het is immers een club met leden, voor leden en door leden.
 
De club kan niet draaien zonder de inzet van veel mensen die allemaal een steentje bij willen dragen. Wij hebben de motto "vele handen maken licht werk" en willen graag veel mensen betrokken hebben bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Veel mensen maakt uiteraard dat iedereen een beetje doet in plaats van een paar mensen die enorm veel tijd kwijt zijn. 
 
Voor een toernooi heb je een toernooicommissie nodig die zich geheel richt op het goede verloop van het toernooi. Dat vraagt meer tijd dan bijvoorbeeld een middag of avond evenement.
 
De sfeer en gezelligheid bij ons op de club is juist een combinatie van een aantal grote evenementen met veel kleinere evenementen die gedurende het hele seizoen worden georganiseerd. 
 
Heeft u een idee voor een leuk evenement en wilt u zich hiervoor met wat vrienden voor inzetten? Laat het ons weten.
 
Wilt u een aantal zaken vanuit huis voorzien en op die wijze bijdragen aan de club, dat kan.
 
Neem contact op met de secretaris, e-mail: [email protected]
 

GROUNDSMAN

Onze groundsman Richard Suijk onderhoudt ons park en banen in optima forma gedurende het tennis seizoen.

Hij is ook het dagelijkse aanspreekpunt voor onze leden, om waar nodig eventuele vragen te beantwoorden m.b.t. de tennisbanen en het park.

In algemene zin draagt hij ook zorg voor de naleving van onze gedragsregels op en rondom de tennisbanen. Uiteraard respecteren wij zijn beslissingen
indien hij het nodig acht om spelers te verzoeken te stoppen met spelen, of te verwijzen naar andere speelbanen.
 
 

JEUGD ZAKEN

​De vrijwilligers van jeugd zaken zijn verantwoordelijk voor alles op jeugd wedstrijd en gezelligheid gebied en werkt nauw samen met de trainers. 

De JZ houdt zich bezig met zaken als sociale activiteiten, gezelligheidsevenementen en jeugdcompetitie.
 
Dany Felten
 

LEDENADMINISTRATIE

De Ledenadministratie wordt beheerd door Jeanette Winters. Zij verwerkt de aanmeldingen en opzeggingen van de leden in het ledenbestand evenals lidmaatschapswijzigingen en reikt jaarlijks de KNLTB ledenpassen uit aan de leden. Ook verzorgt zij samen met de penningmeester het debiteurenbeheer.
​Bij verlies of beschadiging van uw ledenpas kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, e-mail: [email protected]


 
Jeanette Winters 
 

Communicatie Vrijwilligers

We hebben sinds een aantal jaar de knltb.clubapp en de club.knltb.site. Deze digitale oplossingen maken communicatie met leden een stuk makkelijker en overzichtelijker. De zaken moeten bijgehouden worden, aangevuld en verfrisd.
 
Wilt u helpen? Heeft u een aantal uur per maand om vanuit huis bij te dragen aan de club?
 
Neem contact op met [email protected] of Henriette Willems-ter Keurs (