Bestuur en Commissies

De vereniging Larense Lawn Tennis Club is op 10 mei 1930 opgericht en telt nu ruim 1.200 actieve leden waaronder rond de 450 jeugdleden. De verenigingsstructuur van de LLTC omvat een beleidsvormend en uitvoerend bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering, die minstens éénmaal per jaar wordt gehouden. Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies, die verantwoording afleggen aan het bestuur. Dit alles is vastgelegt in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, welke verkrijgbaar zijn bij het secretariaat.

Stichting Sport Laren Blaricum (SSLB).
​Deze stichting werd in 1971 opgericht ter vervanging van de N.V. Sportvereniging Laren Blaricum als overkoepelende organisatie van de Larense Lawn Tennis Club (LLTC) en de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC). De stichting behartigt de belangen met betrekking tot het gemeenschappelijk gebruik van het totale sportcomplex. De SSLB is de erfpachthouder. De LLTC en de LMHC beheren hun eigen activa. Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter en secretaris/ penningmeester alsmede de voorzitters van de LLTC en de LMHC. 
 

BESTUUR

Cazijn Langeler
Voorzitter 
[email protected]    
Melle Franken
Penningmeester
[email protected]    
Nadine Henselijn
Secretaris
See the source image
Jeroen Jongsma
Sponsorcommissie & Events
Tim Kaijen
Sponsorcommissie & Events
 
 
 

COMMISSIES

Bij de LLTC zijn er veel leden betrokken bij het reilen en zeilen van de club.
Het is immers een club met leden, voor leden en door leden.
 
De club kan niet draaien zonder de inzet van veel mensen die allemaal hun steentje bij willen bijdragen. Wij hebben het motto "vele handen maken licht werk" en willen graag dat veel mensen betrokken zijn bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Veel mensen maakt uiteraard dat iedereen een beetje doet in plaats van een paar mensen die enorm veel tijd kwijt zijn. 
 
Bijvoorbeeld voor een toernooi heb je een toernooicommissie nodig die zich geheel richt op het goede verloop van het toernooi. Dat vraagt meer tijd en aandacht dan een middag- of avondevenement.
 
De sfeer en gezelligheid bij ons op de club is juist een combinatie van een aantal grote evenementen met veel kleinere evenementen die gedurende het hele seizoen worden georganiseerd. 
 
Heeft u een idee voor een leuk evenement en wilt u zich hiervoor met wat teamgenoten inzetten? Laat het ons weten, wij staan altijd open voor nieuwe ideeën.
 
Wilt u een aantal zaken vanuit huis voorzien en op die wijze bijdragen aan de club, dat kan. Neem dan contact op met onze secretaris, e-mail: [email protected]
 

GROUNDSMAN

Onze groundsman Richard Suijk onderhoudt ons park en de banen in optima forma gedurende het hele tennisseizoen.

Hij is ook het dagelijkse aanspreekpunt voor onze leden om, waar nodig, eventuele vragen te beantwoorden m.b.t. de tennisbanen en het park.

In algemene zin draagt hij ook zorg voor de naleving van onze gedragsregels op en rondom de tennisbanen. Uiteraard respecteren wij zijn beslissingen indien hij het nodig acht om spelers te verzoeken te stoppen met spelen of te verwijzen naar andere speelbanen.
 
 

JEUGDZAKEN

​De vrijwilligers van jeugdzaken zijn verantwoordelijk voor alles op het gebied van onze jeugdspelers. 
Jeugdzaken houdt zich met name bezig met zaken als sociale activiteiten, gezelligheidsevenementen en jeugdcompetitie. Daarnaast werkt JZ nauw samen met onze trainers.
 
Voor vragen en of opmerkingen aangaande jeugdzaken kunt u een mail sturen aan Sabine Timmer of Sylvia van der Raad, e-mail:  [email protected]
 

LEDENADMINISTRATIE

De Ledenadministratie wordt beheerd door mevrouw Esther Berends. Zij verwerkt de aanmeldingen en opzeggingen van de leden in het ledenbestand evenals lidmaatschapswijzigingen.  Ook verzorgt zij samen met de penningmeester het debiteurenbeheer. ​Voor vragen aangaande het lidmaatschap van de LLTC kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, e-mail: [email protected]

 

 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 531 1082

Adres

Eemnesserweg 33
1251 NB Laren

KVK-nummer

40516127