Lidmaatschap

HET IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK OM U VANAF HEDEN, 16 AUGUSTUS 2023, IN TE SCHRIJVEN ALS LID BIJ DE LLTC. MOMENTEEL ZITTEN WIJ OP 1200 ACTIEVE LEDEN EN WEGENS ENORME GROEI DE AFGELOPEN MAANDEN  ZIEN WIJ ONS GENOODZAAKT OM EEN LEDENSTOP IN TE LASSEN ZODAT WIJ ONZE LEDEN NOG STEEDS DE MOGELIJKHEID KUNNEN BIEDEN OM VRIJ TE SPELEN OP DE DAARVOOR BESCHIKBARE BANEN. DE LEDENSTOP GELDT ALLEEN VOOR SENIOREN. MINI MAXI'S, ASPIRANT JUNIOREN EN JUNIOREN T/M 17 JAAR KUNNEN ZICH NOG WEL INSCHRIJVEN.

WANNEER U OP DE WACHTLIJST GEZET WILT WORDEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VERZOEKEN WIJ U EEN MAIL TE STUREN NAAR [email protected]

ZODRA WIJ WEER NIEUWE LEDEN KUNNEN INSCHRIJVEN ZULLEN WIJ U DIT LATEN WETEN. OP DIT MOMENT KUNNEN WIJ HELAAS NOG NIET ZEGGEN WANNEER DAT ZAL ZIJN.

LIDMAATSCHAPSCATEGORIEËN

Inleiding
 
Dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de LLTC.
 
De Gemeente Laren heeft helaas vorig jaar de eerder verkregen vergunning om 4 padelbanen aan te leggen bij de LLTC ingetrokken. De bezwaren van "direct betrokkenen" zijn helaas gegrond verklaart. Het bestuur beraadt zich over eventuele nog te nemen stappen aangaande de uitspraak.
 
All Weather banen
De LLTC kent 10 tennisbanen waarvan 5 banen gravel en 5 all weather. 
 
Lidmaatschappen: 
Het lidmaatschap van de LLTC loopt van 1 januari tot en met 31 december. De LLTC onderscheidt de volgende categorieën leden:
Senior A: "Senior A"-leden zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 28 jaar of ouder. Deze seniorleden hebben als onderdeel van het lidmaatschap een bardienstverplichting tot het betreffende kalenderjaar waarin zij 66 jaar worden.
Senior B: "Senior B"-leden zijn jonge seniorleden voor wie een gereduceerd lidmaatschapstarief geldt. Deze leden zijn, of worden, in het kalenderjaar 18 jaar of ouder. Ook zij hebben een bardienstverplichting, behalve diegenen die op 1 april nog geen 18 jaar zijn. "Senior B"-leden worden automatisch "Senior A"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zij 28 jaar worden.
Student: "Student"-leden zijn leden die meteen aansluitend na de middelbare school een dagopleiding volgen en niet bij hun ouders wonen. "Student"-leden dienen jaarlijks vóór 1 januari het Student-lidmaatschap te verlengen of aan te vragen. Zonder bericht worden zij weer als gewoon lid beschouwd. 
Junior: "Junior"-leden zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 10 jaar of ouder. Junior-leden worden automatisch "Senior B"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zijn 18 jaar worden.
Aspirant Junior: "Aspirant Junior "-leden worden in het betreffende kalenderjaar 8 of 9 jaar. ·      
Minimaxi's: "Minimaxi's" zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 6 of 7 jaar. "Minimaxi's" worden automatisch "Aspirant Junior"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zij 8 jaar worden. "Minimaxi's" zijn lid van de vereniging maar betalen geen contributie. Zij betalen alleen tijdens het zomerseizoen voor een wekelijkse groepstraining, om hen kennis te laten maken met de tennissport.
Donateur: niet-spelend lid.
          
BARDIENSTVERPLICHTING

Seniorleden, zowel "Senior A" (tot het jaar waarin zij 66 jaar worden) als "Senior B" (alleen zij die op 1 april 18 jaar zijn), betalen aan het begin van het seizoen een bedrag ter afkoop van hun bardienstverplichting. Nadat zij tijdens het seizoen twee bardiensten van elk drie uur hebben verricht, wordt dit afkoopbedrag aan het einde van het desbetreffende seizoen teruggestort. Hoe het inschrijven voor de bardiensten precies werkt kunt u vinden bij www.lltc.nl/horeca.html .  Met vragen over de bardiensten kunt u zich richten tot [email protected]

Voor bestuurders en vrijwilligers die veel tijd in commissiewerk investeren, geldt een bardienstvrijstelling.

FACTURATIE

De contributiefactuur wordt jaarlijks per e-mail in maart verstuurd.

De trainingen worden niet door de club verzorgd maar rechtstreeks door de trainers. Zij factureren eventuele trainingsgelden dan ook rechtstreeks aan de leden. Voor meer informatie over trainingen zie https://www.lltc.nl/tennisacademie_t_gooi

KNLTB LEDENPAS

Voorheen onving ieder nieuw lid na inschrijving bij de LLTC een ledenpas. In 2024 zal deze fysieke pas in zijn geheel verdwijnen. Ook wij als club vinden het belangrijk dat er aan het millieu wordt gedacht en daarom zal de ledenpas vanaf seizoen 2023 niet meer worden uitgereikt. In uw KNLTB Clubapp vindt u uw digitale ledenpas waarop alle nodige informatie op staat.

VRAGEN?

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kunt u zich richten tot [email protected].