Lidmaatschap

HET IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK OM U ALS ACTIEF LID IN TE SCHRIJVEN VOOR SEIZOEN 2024 BIJ DE LLTC. MOMENTEEL ZITTEN WIJ OP RUIM 1200 ACTIEVE LEDEN EN WEGENS ENORME GROEI HET AFGELOPEN JAAR ZIJN WIJ GENOODZAAKT OM EEN LEDENSTOP IN TE LASSEN ZODAT WIJ ONZE LEDEN NOG STEEDS DE MOGELIJKHEID KUNNEN BIEDEN OM VRIJ TE SPELEN OP DE DAARVOOR BESCHIKBARE BANEN.

DE LEDENSTOP GELDT VOOR ALLE LEEFTIJDEN BEHALVE VOOR DE KIDS DIE GEBOREN ZIJN IN 2017 EN 2018, DE ZOGEHETEN MINI MAXI'S.

WANNEER U OP DE WACHTLIJST GEZET WILT WORDEN VOOR HET LIDMAATSCHAP SEIZOEN 2025 VERZOEKEN WIJ U OM U VIA ONZE WEBSITE IN TE SCHRIJVEN MIDDELS HET DAARVOOR BESTEMDE FORMULIER (VERGEET NIET EEN RECENTE PASFOTO TOE TE VOEGEN) .

ZODRA WIJ WEER NIEUWE LEDEN KUNNEN INSCHRIJVEN ZULLEN WIJ DIT COMMUNICEREN OP ONZE WEBSITE. OP DIT MOMENT KUNNEN WIJ HELAAS NOG NIET PRECIES ZEGGEN WANNEER DAT ZAL ZIJN MAAR OP ZIJN VROEGST PER 01-01-2025.

LIDMAATSCHAPSCATEGORIEËN

Inleiding
 
Dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de LLTC.
 
De Gemeente Laren heeft helaas vorig jaar de eerder verkregen vergunning om 4 padelbanen aan te leggen bij de LLTC ingetrokken. De bezwaren van "direct betrokkenen" zijn helaas gegrond verklaart. Het bestuur beraadt zich over eventuele nog te nemen stappen aangaande de uitspraak.
 
All Weather banen
De LLTC kent 10 tennisbanen waarvan 5 banen gravel en 5 all weather. 
 
Lidmaatschappen: 
Het lidmaatschap van de LLTC loopt van 1 januari tot en met 31 december. De LLTC onderscheidt de volgende categorieën leden:
Senior A: "Senior A"-leden zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 28 jaar of ouder. Deze seniorleden hebben als onderdeel van het lidmaatschap een bardienstverplichting tot het betreffende kalenderjaar waarin zij 66 jaar worden.
Senior B: "Senior B"-leden zijn jonge seniorleden voor wie een gereduceerd lidmaatschapstarief geldt. Deze leden zijn, of worden, in het kalenderjaar 18 jaar of ouder. Ook zij hebben een bardienstverplichting, behalve diegenen die op 1 april nog geen 18 jaar zijn. "Senior B"-leden worden automatisch "Senior A"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zij 28 jaar worden.
Student: "Student"-leden zijn leden die meteen aansluitend na de middelbare school een dagopleiding volgen en niet bij hun ouders wonen. "Student"-leden dienen jaarlijks vóór 1 januari het Student-lidmaatschap te verlengen of aan te vragen. Zonder bericht worden zij weer als gewoon lid beschouwd. Wij hanteren een maximale leeftijd van 27 jaar voor een studentenlidmaatschap.
Junior: "Junior"-leden zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 10 jaar of ouder. Junior-leden worden automatisch "Senior B"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zijn 18 jaar worden.
Aspirant Junior: "Aspirant Junior "-leden worden in het betreffende kalenderjaar 8 of 9 jaar. ·      
Minimaxi's: "Minimaxi's" zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 6 of 7 jaar. "Minimaxi's" worden automatisch "Aspirant Junior"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zij 8 jaar worden. "Minimaxi's" zijn lid van de vereniging maar betalen geen contributie. Zij betalen alleen tijdens het zomerseizoen voor een wekelijkse groepstraining, om hen kennis te laten maken met de tennissport.
Donateur: niet-spelend lid.
          
BARDIENSTVERPLICHTING

Seniorleden, zowel "Senior A" (tot het jaar waarin zij 66 jaar worden) als "Senior B" (alleen zij die op 1 april 18 jaar zijn), betalen aan het begin van het seizoen een bedrag ter afkoop van hun bardienstverplichting. Nadat zij tijdens het seizoen twee bardiensten van elk drie uur hebben verricht, wordt dit afkoopbedrag aan het einde van het desbetreffende seizoen teruggestort. Hoe het inschrijven voor de bardiensten precies werkt kunt u vinden bij www.lltc.nl/horeca.html .  Met vragen over de bardiensten kunt u zich richten tot [email protected]

Voor bestuurders en vrijwilligers die veel tijd in commissiewerk investeren, geldt een bardienstvrijstelling.

FACTURATIE

De contributiefactuur wordt jaarlijks per e-mail in mei verstuurd.

De trainingen worden niet door de club verzorgd maar rechtstreeks door de trainers. Zij factureren eventuele trainingsgelden dan ook rechtstreeks aan de leden. Voor meer informatie over trainingen zie https://www.lltc.nl/tennisacademie_t_gooi

KNLTB LEDENPAS

Voorheen onving ieder nieuw lid na inschrijving bij de LLTC een ledenpas. In 2024 zal deze fysieke pas in zijn geheel verdwijnen. Ook wij als club vinden het belangrijk dat er aan het millieu wordt gedacht en daarom zal de ledenpas vanaf seizoen 2023 niet meer worden uitgereikt. In uw KNLTB Clubapp vindt u uw digitale ledenpas waarop alle nodige informatie staat.

VRAGEN?

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kunt u zich richten tot [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 531 1082

Adres

Eemnesserweg 33
1251 NB Laren

KVK-nummer

40516127