Lidmaatschap

LIDMAATSCHAPSCATEGORIEËN

Het lidmaatschap van de LLTC loopt van 1 januari tot en met 31 december. De LLTC onderscheidt de volgende categorieën leden:
  • Senior A: "Senior A"-leden zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 28 jaar of ouder. Deze seniorleden hebben als onderdeel van het lidmaatschap een bardienstverplichting tot het betreffende kalenderjaar waarin zij 66 jaar worden.
  • Senior B:"Senior B"-leden zijn jonge seniorleden voor wie een gereduceerd lidmaatschapstarief geldt. Deze leden zijn, of worden, in het kalenderjaar 18 jaar of ouder. Ook zij hebben een bardienstverplichting, behalve diegenen die op 1 april nog geen 18 jaar zijn. "Senior B"-leden worden automatisch "Senior A"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zij 28 jaar worden.
  • Student: "Student"-leden zijn leden die meteen na de middelbare school een dagopleiding volgen en niet bij hun ouders wonen. "Student"-leden dienen jaarlijks vóór 1 januari het Student-lidmaatschap te verlengen of aan te vragen. Zonder bericht worden zij weer als gewoon lid beschouwd.
  • Junior:"Junior"-leden zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 10 jaar of ouder. Junior-leden worden automatisch "Senior B"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zijn 18 jaar worden.
  • Aspirant Junior: "Aspirant Junior "-leden worden in het betreffende kalenderjaar 8 of 9 jaar.
  • Minimaxi's: "Minimaxi's" zijn, of worden, in het betreffende kalenderjaar 6 of 7 jaar. "Minimaxi's" worden automatisch "Aspirant Junior"-lid aan het begin van het kalenderjaar waarin zij 8 jaar worden. "Minimaxi's" zijn gewoon lid van de vereniging maar betalen geen contributie. Zij betalen alleen tijdens het zomerseizoen voor een wekelijkse groepstraining, om hen kennis te laten maken met de tennissport.
  • Tenniskids Blauw: "Tenniskids Blauw" zijn ,of worden, in het betreffende kalenderjaar 4 of 5 jaar.  "Tenniskids Blauw"zijn gewoon lid van de vereniging maar betalen geen contributie. Zij betalen alleen tijdens het zomerseizoen voor een wekelijkse groepstraining, om hen kennis te laten maken met de tennissport.
  • Donateur:  niet spelend lid.

BARDIENSTVERPLICHTING

Seniorleden, zowel "Senior A" (tot het jaar waarin zij 66 jaar worden) als "Senior B" (alleen zij die op 1 april 18 jaar zijn), betalen aan het begin van het seizoen een bedrag ter afkoop van hun bardienstverplichting. Nadat zij tijdens het seizoen twee bardiensten van elk drie uur hebben verricht, wordt dit afkoopbedrag teruggestort. Hoe het inschrijven voor de bardiensten precies werkt kunt u vinden bij www.lltc.nl/horeca.html .  Met vragen over de bardiensten kunt u zich richten tot [email protected]

Voor bestuurders en vrijwilligers die veel tijd in commissiewerk investeren, geldt een bardienstvrijstelling.

FACTURATIE

De contributiefactuur wordt jaarlijks per e-mail in maart verstuurd.

De trainingen worden niet door de club verzorgd maar rechtstreeks door de trainers. Zij factureren eventuele trainingsgelden dan ook rechtstreeks aan de leden. Voor meer informatie over trainingen zie ‚Äčwww.lltc.nl/training.html

KNLTB LEDENPAS

Nadat u uw contributie heeft voldaan, ontvangt u uw KNLTB ledenpas. Op de ledenpas staan uw naam en geboortedatum vermeld, evenals de gegevens van de club. De ledenpas wordt voorzien van de foto die u bij uw inschrijving aan de club ter beschikking heeft gesteld. De ledenpas is uw bewijs van lidmaatschap. U heeft de ledenpas nodig om banen af te hangen en bij deelname aan competitiewedstrijden en open toernooien. De pas kan ook dienen als betaalmiddel in het clubhuis. Bij verlies of beschadiging van uw pas kunt u een nieuwe pas aanvragen via [email protected] tegen betaling van €5,-.
 
LET OP
Vanaf seizoen 2019 is uw ledenpas 2 jaar geldig. Gooi de pas dus niet weg! Verdere informatie over de nieuwe pas kunt u vinden op https://www.knltb.nl/nieuws/2019/02/nieuw-de-meerjaren-knltb-ledenpas/

VRAGEN?

Voor verdere vragen over het lidmaatschap kunt u zich richten tot [email protected].