Vertrouwenscontactpersoon

 

Tijdens de ALV van 10 maart jl is de vergadering akkoord gegaan met het aanstellen van Jacqueline Mol als ‘vertrouwenscontactpersoon’ (VCP) van de LLTC. Jacqueline is lid van verdienste van de LLTC en heeft, naast vele andere activiteiten, meerdere jaren de rol van VCP op de club vervuld. Haar drie kinderen zijn allen lid geweest van de tennisclub en zijn (bijna) alle drie uitwonend.

 

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (ouders van leden, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is geen scheidsrechter en er is dus geen ‘hoor en wederhoor’. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar de gespecialiseerde vertrouwenspersoon (‘compliance officer’) van de KNLTB, die getraind is om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Zowel de gemeente Laren als wij, de LLTC, willen dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat ook binnen de LLTC een VCP aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de VCP?

Als je vragen hebt over of de manier van omgaan met elkaar binnen onze tennisvereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.

• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.

• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is. • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een VCP?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! Nogmaals, de VCP is geen scheidsrechter. De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij (of ouder) daar:

a. toestemming voor hebt gegeven

b. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In de rapportage zullen geen namen genoemd worden. ‘Verslag van de VCP’ zal een vast agendapunt op de ALV worden.

Waar kan ik de VCP bereiken?

De VCP kan bereikt worden op het email adres [email protected].

Wij hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog algemene vragen/opmerkingen hebben, stuur dan een email  naar [email protected] of indien specifieke vragen dan rechtstreeks naar Jacqueline ([email protected]).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 531 1082

Adres

Eemnesserweg 33
1251 NB Laren

KVK-nummer

40516127