Terug naar overzicht

BALV All Weather banen

Clubhuis
16-6-2022 20:00 - 16-6-2022 23:00

Beste Leden,

Het bestuur nodigt U van harte uit voor het bijwonen van een buitengewone algemene ledenvergadering op donderdag 16 juni in ons clubhuis aanvang 20.00 uur.

Op deze vergadering willen wij de leden vragen in te stemmen met ons voornemen om baan 1 tot en met 5 te vervangen door All Weather banen. Aanvang werkzaamheden in Oktober 2022.

Op de ALV van Maart jl. heeft de vergadering de aanbeveling om voor TopClay als baansoort te kiezen overgenomen. Het bestuur heeft op de ALV aangegeven om gelet het onderhoudsplan gravel voor baan 1 tot en met 3 noodzakelijk in de komende jaren en de economische voordelen bij overgaan tot vervangen van baan 1 tot en 5 gelijktijdig, dit laatste te overwegen. Op basis van de kennis van vandaag willen wij dit met U definitief besluiten.

De agenda is als volgt :

-        Opening

-        Rationale AW TopClay baan 1 tot en met 5

-        FinanciĆ«le onderbouwing

-        Update Padel

-        Sluiting

Een week voor de BALV zijn de bescheiden voor de vergadering voor alle leden beschikbaar en op te vragen bij Esther ([email protected]). Indien U de vergadering wilt bijwonen of ons wilt laten weten dat U verhinderd bent, mailt U dan Esther.

Hopende U te ontmoeten op de 16e juni.                                                                                                                                           

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                      Judith Gerritsen                                                                                                                                                                                Secretaris   

  Terug naar overzicht